Kemsteel.com
КОНТАКТ
Slideshow image
Основни дейности
.
.
.
Бази
НАЧАЛО ЗА НАС ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ БАЗИ КОНТАКТ

   
 

ОБЯВА

от КЕМСТИЙЛ ЕООД

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда КЕМСТИЙЛ ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното намерение „Извършване на дейности с отпадъци в имот с идентификатор 63427.8.1365 по КК и КР на гр. Русе“. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

Дата на публикуване 08.11.2022г.


“Кемстийл” ЕООД

. ФИРМЕН ПРОФИЛ
   
 

Фирма “Кемстийл” ЕООД е основана през 1997 г. Основната дейност на фирмата е търговия с метални отпадъци, всички видове опаковки. Постепенно се утвърждава като една от водещите фирми в търговията със скрап.

Развива търговска дейност в химическата промишленост, основно в дезинфекцията на води.

Фирма “Кемстийл” ЕООД разполага с изключително разнообразна техника за обработка и транспорт на метални отпадъци и стъклени опаковки.

“Кемстийл” ЕООД притежава Разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци No: 10-ДО-652-00 / 29.04.2013


   
. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
   
 

- скрап от черни и цветни метали
- отпадъци от опаковки
- черни метали
- дезинфекция на води

   
.

БАЗИ

   
  - София
- Русе
- Кърджали
 

.
.
София, 1407, ул. "БАНАТ" 10,
тел.: 02 / 962 22 56; факс 02 / 868 92 59
Kemsteel@Kemsteel.com , www.Kemsteel.com
©1997 - 2014 Кемстийл ООД
НАЧАЛО  |  ЗА НАС |  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ |  БАЗИ  |  КОНТАКТ